انگلیسی با آهنگ, فایل های صوتی و تصویری

بررسی اصطلاحات و عبارات Who از Lauv و BTS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

متن و ترجمه آهنگ Who از Lauv و BTS

Outlines of new eyes and visions of you

طرح جدید چشم هات و طرز نگاهت (یعنی فرق کرده و مثل سابق نیست)

Girl, I think I need a minute

دختر! فکر میکنم یک دقیقه لازم دارم

To figure out what is, what isn’t

تا بفهمم که چی هست، چی نیست

These choices and voices, they’re all in my head

این انتخاب ها و صداها، همشون تو سر منن

Sometimes, you make me feel crazy

بعضی وقت ها، تو یک کاری میکنی که حس دیوونگی بهم دست بده

Sometimes, I swear I think you hate me like, yeah

بعضی وقت ها، واقعا فکرمیکنم که تو از من متنفری، آره

I need a walk, I need a walk

نیاز دارم قدم بزنم، نیاز دارم قدم بزنم [تا فکرکنم]

I need to get out of here

من باید (نیاز دارم) از اینجا بزنم بیرون

‘Cause I need to know

چون من نیاز دارم که بدونم

Who are you?

تو کی هستی؟

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

چون تو اون دختری نیستی که من عاشقش شدم

Who are you?

تو کی هستی؟

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

چون یه چیزهایی تغییر کرده اند، تو دیگه مثل همیشه نیستی، من از این [تغییرها] متنفرم

Oh, I’m sick of waiting for love, love

من خسته ام از صبرکردن برای عشق، عشق

Oh, I know that you’re not the one, one

اوه، من میدونم که تو[دیگه] اون [توی قبلی] نیستی

Feelin’ hypnotized by the words that you said

با کلماتی که تو بهم گفتی احساس هیپنوتیزم شدن بهم دست داده

Don’t lie to me, I just get in my head

به من دروغ نگو، همش تو سرمه (تو ذهنم مونده)

When the morning comes you’re still in my bed

وقتی صبح میشه تو هنوز روی تخت منی

But it’s so, so cold

اما خیلی، خیلی سرد (بی احساس)

Who are you?

تو کی هستی؟

‘Cause you’re not the girl I fell in love with

چون تو اون دختری نیستی که من عاشقش شدم

Who are you?

تو کی هستی؟

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

چون تو اون دختری نیستی که من عاشقش شدم، عزیزم

Who are you? (Who are you?)

تو کی هستی؟ تو کی هستی؟

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

چون یک چیز هایی عوض شده اند، من از این (تغییرها) متنفرم

Oh, I’m sick of waiting for love, love

اوه، من خسته ام از صبرکردن برای عشق، عشق

Oh, I know that you’re not the one, one

اوه، من میدونم که تو [دیگه] اون [توی قبلی] نیستی

اصطلاحات و عبارات آهنگ Who

To figure out

کشف کردن، سنجیدن، فهمیدن

To get out of somewhere

بیرون رفتن، ترک کردن مخصوصا اگر شرایط باب میل نیست

Fall in love

عاشق شدن

Sick of something/someone

خسته شدن یا اذیت شدن از چیزی یا کسی

Get in someone’s head

عمدا تمرکز یا فکر کسی را درگیر کردن


دانلود فایل pdf داناود فایل صوتی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *